Prima pagină > Eminescu > SĂRUT MÂNA MIHAI EMINESCU ŞI BINECUVÂNTĂ POPORUL ROMÂN

SĂRUT MÂNA MIHAI EMINESCU ŞI BINECUVÂNTĂ POPORUL ROMÂN

I

Mărturia lui Al. Vlahuţă

Analiza atentă a articolului Eminescu bolnav, de A. Vlahuţă, din “Curentul Eminescu şi o poezie nouă”, Tip. “Lupta”, 1892, republicat în revista Flacăra, an III, nr. 35-14 iunie 1914 ni-l redă pe Mihai Eminescu, aşa cum era cu doar trei luni înainte de moartea sa. Alexandru Vlahuţa îl vizitează la ospiciul din strada Plantelor, în luna martie 1889.

În 1888, Veronica Micle reuşeste să-l ia pe Eminescu din Botoşani, din casa Henrietei, sora poetului şi să-l însoţeasca în Bucuresţi. Veronica Micle ştia că Eminescu este în deplinătatea facultăţilor sale mintale. Veronica Micle înţelesese că Eminescu trebuia să dispară din vizorul oficialităţilor, care-l arestaseră, îl internaseră la ospiciu de nebuni, oficialităţi care au pus la cale intimidarea lui prin adevarate torturi fizice-fusese batut cu funia , iarna, in timp ce se arunca pe el, cu găleata, apă rece, a fost tratat medicamentos abuziv şi distructiv cu buna ştiinţă, i s-au adus perturbari grave pe planul existenţei sale fizice, dar organisul său încă mai rezista. Oficialităţile nu ştiau unde dispăruse Eminescu. Fusese arestat ca un autentic deţinut politic, din cauza activitaţii sale de ziarist. Exact la aceasta activitate va reveni acum, din clandestinitate. Incepe să publice o serie de articole, desigur nesemnate, în presa vremii. Viaţa politică se înviorează. Mihai Eminescu, nici înainte de 28 iunie 1883 , când a fost arestat şi nici în timpul detenţiei, nu a acceptat nici un compromis. Era în serviciul poporului român şi în cele ale ţarii nu avea de cedat nimic. În urma unui articol polemic apărut pe data de 13 ianuarie 1889, lumea oficialităţilor politice se dezechilibrează, guvernul de coaliţie format din alianţa conservatorilor cu liberalii, cade. Era mâna lui Eminescu. Colegii de breaslă care-i publicau articolele şi-au recâştigat astfel demnitatea. Pentru ei Eminescu era aceeaşi minte luminată pe care o ştiau de dinainte de a fi arestat. Cel mai mare ziarist al Romaniei se întorsese la meseria sa de ziarist. Oficialităţile îşi dau seama că Mihai Eminescu şi-a reocupat locul în viaţa publică. Poliţia, serviciile secrete intră în alertă, căutându-l. Îi descopera adresa unde se refugiase cu Veronica Micle. Este din nou arestat, în aceeaşi manieră brutală ca în 1883 şi internat la ospiciu. Încă din 1883 guvernanţii au călcat în picioare legislaţia ţării, practicând răpirea de persoană, internarea abuzivă, cu toate practicile condamnabile, torturarea fizica şi medicamentoasă. Terorism de stat! Celei mai luminate personalităţi nu i s-a acordat calea unui proces, în urma căruia urma să fie condamnat sau achitat. Celui ce a reuşit să statueze legea şi cinstea ca un dat obligatoriu pentru toţi, i se refuză legile ţării. Politicieniiindustriaşii- finanţiştii de atunci, se comportă cu el ca nişte oameni ai fărădelegii. În aceste circumstanţe îl vizitează Alexandru Vlahuţă la ospiciu.

M-a cunoscut şi i’a părut bine când m-a văzut. M’a întrebat de prieteni, căinându-i şi vorbind de ei cu milă, ca de nişte oameni pierduţi, sau foarte nenorociţi.

M-a cunoscut. Cu alte cuvinte Vlahuţă se aştepta ca sub efectul medicamentelor să fie într-o stare de letargie, în care să nu-şi mai recunoască prietenii, sau să nu poată vorbi.

M-a întrebat de prieteni, căinându-i. Nu s-a plâns de situaţia în care se afla. Nu şi-a îndreptat cuvintele spre cei făradelege, a căror victimă era. Mintea sa era în purtare de grijă faţă de prieteni. Pe ei îi deplânse. Doamne, ce uriaş, în pace şi linişte sufletească! Numai un om cu sufletul îndumnezeit poate vorbi aşa. Cu un suflet de stâncă. De acolo, din altarul sufletului său, Eminescu oficia. De ce-i compătimea? Ştia că nu sunt destul de îmbunătăţiţi sufleteşte, pentru a face faţă urgiilor lumii acesteia, care acum se vor revărsa şi mai mult peste ei. Vorbind de ei cu milă. De unde atâta mila? Doamne ai milă de noi! Domnul are milă de noi, dar şi noi trebuie să avem milă de cei în dificultate. Şi Eminescu are.

Doar oamenii din lume, cât de cât îndumnezeiţi şi călugării încercaţi nu se clatină nici în ultima clipă a vieţii, pentru a nu-l lasa pe vrăjmaş să le intre în cetatea lor sufletească. Eminescu avea trevzia minţii, veghea permanentă la raiul din sufletul său. Avea o viaţa duhovnicească îmbunătăţită. A trăit într-o bogată viaţa religioasă ortodoxă. Familia Eminescu poate să fi fost familia cu cei mai mulţi călugări din secolul XIX, iar Mihai Eminescu, nepotul, cu cei mai mulţi unchi şi mătuşi în călugărie. Bunicul sau, cântăreţ bisericesc… Raluca, mama poetului, a avut doi fraţi călugări, Calinic şi Iachint, trei surori călugăriţe, Olimpiada, Sofia şi Fevronia şi pe Xenia, nepoată de soră, tot caugăriţa. Dar Raluca, mama poetului? De asemenea cu sufletul la cele înalte. A cumpărat o bisericuţă, încat Eminescu a avut, din frageda copilarie, o biserică a familiei, chiar pe moşia părinteasaca. Ea mai există şi azi. Mai mult, Eminescu, mergea, pe jos pâna la Mânastirea Agafton, din apropierea Botaşanilor, la mătuşile sale măicuţe aici. Şi rămanea în vacanţe în bucuria celor mânăstireşti. Nu e de mirare că pe 28 iunie în timp ce urma să-l aresteze cu forţa, a cerut pantaloni negri. Să fim cu luare aminte la acest moment. Mihai Eminescu spera să aiba o scăpare, să fie lăsat să se retragă din lume, la o mânăstire…

Numai un suflet de creştin îi deplânge pe alţii, deşi, după toate regulile lumeşti, el, Eminescu, părea a fi de plâns.

Vorbind de ei cu milă, ca de nişte oameni pierduţi. Ştia că nu reuşiseră, încă, să sesizeze Calea şi să meargă pe ea. Doar pe această Cale păcatele se mai pierd, slăbesc, iar cei cu o viaţă mai îndumnerzeită, le ţin la distanţă, nu se lasă înrobiţi de simţuri şi tentaţii. La Eminescu starea sufleteasca a fost toată viaţa într-o evoluţie continuă inclusiv în timpul cumplitei lui detenţii, ceea ce de bună seamă l-a ajutat să nu înebuneasca , aşa cum ar fi dorit unii din cei care-l ţineau în captivitate. Câţi dintre noi pot spune că au evoluat ca Eminescu, pas cu pas, spre cele sfinte? Numai creştinii autentici merg până la jertfa de sine pentru neamul lor. Numai creştinismul plămădeşte oameni de un astfel de caracter. Aceştia nu participă la opresarea propriului neam, dimpotriva.

Arăta pentru unele lucruri de nimic un interes şi o mirare exagerată.

Cine a stat în apropierea unor călugări trăitori în rugăciuni pe Calea Raiului, îşi amintesc ceea ce nouă, celor din lume, ni se pare naivitate, un fel de mirare copilărească. Un suflet trăitor în cele nevinovate, un suflet ce se păstrează în nevinovăţie.

Privirea’i era dusă, obrajii palizi şi căzuţi, glasul tărăganat şi somnoros.

Avea mai mult aerul unui om ostenit din calea-afară.

Ochii, obrajii, partea trupească era afectată de medicamentele administrate. Cele ale trupului se ofileau, obosiseră. Lăuntrul nevăzut, spiritual lui Eminescu era din ce în ce mai acoperit de neputinţa sistemului nervos, a creierului, afectate , frânate, amorţite de tratamentul medicamentos. Se ştie că mercurul i se administrase într-o cantitate total neindicată, având astfel un efect distructiv, de otrăvire, zbuciumându-i întregul organism până la epuizare. Dar Eminescu avusese o sănatate de invidiat, dovadă că mai rezista. Nu voia să moară.

Îmi spuse cu un tom important despre un plan al lui de reorganizare socială, la care se gândeşte de mult,-o lucrare colosală, care îl munceşte şi-i dă nopţi de insomnie şi dureri de cap ucigaşe.

Se ştie, Eminescu a reuşit să ajungă la Viena pentru tratament.Mai degrabă să scape din chingile captivităţii. Eminescu îşi revine complet, fără medicamente. Redobândindu-şi libertatea, şi-a regăsit sănătatea. Atat Carp, cât şi Maiorescu îl vizitează la Viena. Erau printre căpeteniile trecerii lui Eminescu în captivitate. Par totuşi nişte unelte care se conformează, nişte executanţi. Constată că Eminescu şi-a revenit complet de sub loviturile medicamentoase şi de sub ostracizarea internării lui ca nebun, între nebuni. Constată că nu va renunţa la idealurile sale. De fapt Carp şi Maiorescu au fost în misiune de spionaj, ca să afle la ce se pot aştepta de la Eminescu, acum liber. Acesta pleacă în Italia, într-un voiaj de şase săptămâni- vizitează Veneţia, Padua şi Florenţa. Poate că cei doi români ar fi respirat uşuraţi dacă Mihai Eminescu nu s-ar mai fi întors în ţară. Cauzele captivităţii lui Eminescu fuseseră idealurile sale de unificare a ţării şi de reorganizare socială-de articulare a vieţii sociale în vederea propăşirii naţiunii române. Exact aceste idealuri i se refuză şi acum şi astfel soarta lui Eminescu este pecetluită. Întors în ţară a fost vânat iar, internat, umilit şi tratat cu mercur cu doze ucigaşe. Ca la Viena, fugind de la Botoşani, cu Veronica Micle, la Bucureşti, scăpat de sub supraveghierea oficialităţilor şi de tratamentul cu mercur şi de sub continua umilire ca întreţinut pe bani prin colete publice, îşi revine, încât are iar o activitate normală, ca ziarist. Nici acum, din nou captiv, nu renunţă la binele social pentru ţara sa. Un plan al lui de reorganizare socială la care se gândeşte de mult, ne mărturiseşte Vlahuţă. Drumul până la scoaterea lui Eminescu din viaţă, prin asasinare, e foarte scurt. Trei luni. Nici umilirile, nici torturile, nici tratamentul nu-l pot schimba. El nu-şi va trăda neamul pentru nimic în lume. De aceea este viu în sufletele noastre şi de nebiruit. A intrat în Cetele Sfinţilor Români.

O lucrare colosală, care-l munceşte şi-i dă nopţi de insomnie şi dureri de cap ucigaşe.

Este o diferenţa între a citi o carte plăcută, între a privi natura, sau a purta o convorbire agreabilă şi între concentrarea minţii într-un act de creaţie. In acesta din urmă situaţie consumul de energie e mare. Creierul e solicitat. Ori tratamentul medicamentos aplicat avea ca ţinţa tocmai anularea capacitătii de gândire, de elaborare. Dar mintea lui Eminescu lucra şi încă foarte bine. Capacitatea creatoare nu se voia anulată. Dar creierul era în blocaj, în adormire, lovit de medicamente şi Eminescu avea dureri de cap ucigaşe.

Vlahuţa nu este contrariat de planul de reorganizare socială. Era bine construit în mintea lui Eminescu şi coerent expus. Cu toate elementele din viată economică, politică şi socială din articolele publicate de Mihai Eminescu pâna la 28 iunie 1883 şi din ultimele luni petrecute în Bucureşti.

Când ai pe cineva care te ascultă, cu care ai unele afinităţi sufleteşti, bateriile tale sufleteşti se încarcă şi te desfăşori comunicând din ce are sufletul tău mai mult, mai frumos, din ceea ce doreşti să spui, conform temperamentului şi pregătirii tale intelectuale. Aşa ceva s-a întâmplat cu Eminescu în prezenţa lui Vlahuţă. De la dizertaţia sa cu conţinut socialpolitic- economic, cu rigorile de ordin ştiinţific, Vlahuţa mută convorbirea lor pe planul creaţiei poetice. Lui Eminescu i se creese astfel posibilitatea să se desfăşoare ne constrâns de rigorile unor cercetări ştiinţifice, de un subiect mai arid. Şi Eminescu profită din plin şi de această posibilitate, dând un recital poetic la care Vlahută nu mai asistase niciodată în viaţa sa. Şi nici dupa aceea. Este ca un spectator răpit de recitalul maestrului. A fost răpit şi înălţat pe culmi nebănuite.

Adusei vorba de poezii. Atunci cu o bucurie de creator copilăreşte arătată, scoase din buzunarul paltonului un petec de hârtie şi aşezându-se pe scaun începu să citească…un şir lung de strofe, de o sonoritate şi de un efect ritmic fermecător. Rostirea lor îl încălzia, şi ochii şi glasul i se înviorau. Pe acel petec de hârtie nu erau scrise decât două vorbe: gloriosul voivod. El improviza. Am ascultat uimit pestedouă-zeci de strofe sonore, dar lipsite de sens şi de legătură; fiecare vers părea rupt dintr-o poezie frumoasa. Mi-aduc aminte de două vorbe: foc şi aur reveneau mereu, mai în fiecare strofă. N-am putut reţinea decât aceste patru versuri de pe la mijloc, care au un început de înţeles mistic:

“Atâta foc, atâta aur,

Ş’atâtea lucruri sfinte

Peste’ntunericul vieţei

Ai revărsat părinte”…

Dar în toată acea armonie de sunete se vedea perfect tehnica maestrului, limba lui aleasă şi muzicală, care se supunea şi se mlădia mecaniceşte sub ultimele tremurări ale acelui suflet întunecat. Gloriosul voivod. Pentru Eminescu este de ajuns sa priveasca spre cele doua cuvinte, pentru a fi inspirit, aşa cum nu se mai termină izvorul cel pururi viu din cuvintele Noului Testament.

Variantei oficiale cum că Eminescu a înebunit îi căzuse pradă şi Vlahuţa. Dar suflet întunecat nu se potriveşte decloc cu cele relatate de acesta, dimpotrivă, iese din context. Titlul Eminescu bolnav are logică doar dacă bolnav se aplică trupului suferind, care fără doar şi poate , sub loviturile mercurului, administrate de dr. Itzac, în cantitate distrugătoare, era în suferinţă, era îmbolnăvit. Mercurul pătruns în sânge, îi zbuciuma întregul organism, îi producea, uneori, stări delirante, ceea ce a dat apă la moară şi celor care nici nu bănuiau că varianta oficială asupra arestării lui Eminescu era un fals. Eminescu nu înebunise, doar că nu făcuse nici un compromis asupra idealului şi activităţii sale pentru unirea tuturor românilor într-un singur stat-Unirea Basarabiei, Bucovinei şi Ardealului cu România. Imperiul Austro-Ungar, care mai ţinea Ardealul în captivitate, a facut presiuni puternice pentru scoaterea lui Mihai Eminescu din viaţa publică. Scenariul şi executarea acestuia aparţin oficialităţilor româneşti de atunci.

Atâta foc, atâta aur-din planul ideal, celelst. Intunericul vieţii-planul material. Acest plan material, cu întunericul lui, este sub darurile divinităţii. Focul Sfântului Duh, aurul bogăţiilor spirituale ale raiului. Ai revărsa tgenerozitatea făra margini a darurilor divine. Lucruri sfinte-învăţăturile Noului Testament, Fecioara Maria, sfinţii, liturghia şi altele. Peste-ntunericul vieţii…Ş toate acestea de la Dumnezeu, pe care, în poemul Luceafărul, îl numeşte Părinte şi Doamne, iar Fecioara Maria este idealul suprem de frumuseţe. Cu strălucirile ei dumnezeieşti, între cetele de sfinţi.

Se impune să precizăm, situaţia vorbeşte de la sine până la evidenţa, că părinte, din strofa memorată de Vlahuţă, trebuia scris cu literă mare, Părinte.

Recitind strofa memorată de Vlahuţă, recunoaştem starea de rugă şi de rai din sufletul lui Eminescu. E în faţa Părintelui. E în gaţiile lui Dumnezeu. E fericit. Nu e vorba de orice fericire, ci de cea revărsată de Parintele ceresc şi peste Eminescu, suspus acum celor mai grele încercări din viaţa sa, revărsare pe care Eminescu o recunoaşte, o trăieşte şi se bucură întru ea. Părintele luminilor îl ajută pe Eminescu, îi întinde mâna în momentele de restrişte. Iar Eminescu a ieşit din viaţa aceasta, cu sufletul bun. Întunecimile acestei lumi nu l-au biruit.

Era o neobcinuită frumuseţă de sunete în acea împărechere bizară de cuvinte, din care sburase pentru totdeauna ordinea şi suflarea unui înţeles. Atunci am înţeles adânc sensul înfiorător al cuvintelor lui de-odinioară:

Unde-s şirurile clare din viaţa-mi să le spun?

Ah, organelle-s sfărmate şi maestrul e nebun!

Şi când, ostenit de acest joc curios de versuri sonore şi pustii, îşi lăsă tăcut privirea’n pământ, figura lui îmbrăcă iarăşi acea expresie de tristeţă vagă-umbra acelui apus dureros al conştiinţei, care’i dedea în momentul acela înfăţişarea unui zeu învins, părăsit de puteri şi umilit. Eu mă uitam la el, mi se rupea inima de milă, şi nu ştiam ce să-i spun. După câteva minute de tăcere îşi împreună mâinile şi, ridicându-şi aiurit ochii în sus, oftă din adânc şi repetă rar, cu’n glas nespus de sfâşietor: “Of, Doamne, Doamne!…” Era în acest suspin al a lui şi în aceste cuvinte sinteza întregei lui vieţi, şi poate, c’o ultimă fulgerare de conştiinţa, a străbătut în clipa aceea lanţul tuturor suferinţelor lui din copilarie şi până înceasul în care se afla. M’a podidit plânsul ş’am plecat. De-atunci nu l’am mai putut vedea…

Da, i-au sfărâmat organele trupului. Aceasta a fost ordinea de atac împotriva captivului Eminescu. Ajunsese în captivitate perfect sănătos. Dovadă ca a rezistat supliciilor timp de şapte ani.

Da, un zeu învins , dar zeul acesta era în lanţuri. În lanţuri fiind, l-au lovit… Of, Doamne, Doamne!…cât i-am iubit şi căt îi iubesc! Şi iată ce-i fac, dragi cititori. Il răstigniră, pâna la moarte, pe crucea suferinţei. Dar intunecimile acestei vieţi nu l-au biruit. Bate la porţile sufletelor noastre să fie primit. Împreună vom birui.

II

Mărturia lui Eminescu…

Pe data de 13 aprilie, procurorul Mavros cere preşedintelui Tribunalului Ilfov acordarea unei sinecure pacientului Mihai Eminescu. Se afla în casa de sănătate a doctorului Şuţu.

Se constituie un Consiliu format din Titu Maiorescu, Dem Laurian, Şt. Mihăilescu, I. L. Caragiale, I. Gr. Valentineanu şi Mihail Brăneanu. Se redactează un process-verbal. Titu Maiorescu l-a scris. Era avocat. Tot el l-a depus. Procesul verbal este semnat pe data de 12 iunie. Tot acum depune raportul medico-legal şi doctorii Şuţu şi Petrescu. Şi tot pe 12 iunie, are loc interogatoriul:

-Cum te cheamă?

-Sunt Matei Basarab, am fost rănit la cap de catre Petre Poenaru, milionar, pe care regele l-a pus să mă împuşte cu puşca umplută cu pietre de diamante cât oul de mare.

-Pentru ce?

-Pentru ca eu, fiind moştenitorul lui Mircea Basarab, regele se temea ca eu să nu-i iau moştenirea.

-Ce-ai de gând să faci când te vei face bine?

-Am să fac botanică, zoologie, mineralogie, gramatică chineză, evreiască, italienească şi sanscrită. Ştiu 64 limbi.

-Cine e Poenaru care te-a lovit?

-Un om bogat, care are 48 de moşii, 48 de râuri, 48 de garduri, 48 de case, 48 de sate şi care are 48 de milioane.

Întrebări cheie, de interes pentru anchetator şi pentru cei care se aflau in spatele sau:

-Ce-ai de gând să faci când te vei face bine?

-Cine e Poenaru care te-a lovit?

Eminescu le dă satisfacţie anchetatorilor. Lasă sub tăcere idealurile pentru care a fost arestat pe data de 28 iunie 1883 şi pentru care era privat de libertate şi în clipele respective. Enumeră domeniile viitoarelor sale preocupări. Si ca să nu existe vreo îndoială că nu mai e întreg la minte, încheie cu Ştiu 64 de limbi. Dar spunând Ştiu 64 de limbi, a facut şi un pas numai de el ştiut.

Prin întrebarea Cine e Poenaru care te-a lovit? se urmărea altceva. Dacă nu ar spune că prezenţa lui Poenaru la casa de sănătate (ospiciu-spital de nebuni) nu are o acoperire medicală reală şi că a fost “ internat” în spital tocmai pentru a-l lovi (asasina). Nici vorbă, de aşa ceva, spre liniştea anchetatorilor. Şi totuşi Eminecu desemnează cu siguranţa persoana care se află în spatele privării sale de libertate şi a tentativei de asasinat. Şi a iminentului său sfârşit. Decis de persoana respectivă. Şi reuşeşte să ne atragă atenţia tocmai asupra acestui aspect-prezenţa lui Poenaru în zilele acelea în spital, nu era întâmplătoare, pentru că a fost pus (adus) ca unealtă într-un scop criminal.

Înainte de răspunsurile lui Eminescu, să întârziem câteva clipe asupra primei părţi a anchetei.

-Cum te cheamă?

Eminescu nu răspunde mă numesc Mihai Mminescu, aşa cum se răspunde la oricare interogatoriu.

Spune că este Matei Basarab, apoi că a fost lovit la cap de către Petre Poenaru, care a fost pus să-l împuşte. Nu se foloseşte de datele reale ale tentativei de asasinat, piatra, evitând să se deconspire ca e întreg la minte, ci că a fost pus să-l împuşte cu o puşcă umplută cu diamante cât oul de mare. Să reţinem l-a pus. Nebun în toata legea şi-o fi zis anchetatorul, încât a trecut cu legeritate peste faptul că Mihai Eminescu spune clar cine l-a pus pe Poenaru să-l asasineze. Cine l-a pus? Regele. Ceea ce este exact. Toate elementele doveditoare se găsesc în 1883, dar şi în situaţia lui Eminescu din aceşti ultimi şapte ani ai vieţii sale, cât şi din ultimele lui zile.

-Pentru ce?

-Pentru că eu, fiind moştenitorul lui MateiBasarab, regele se temea că eu să nu-i iau moştenirea.

E o schimarea totală a răspunsului, dar anchetatorul nici nu mai ia seama. Faptul că Eminescu este nebun, părea evident. Şi nu mai conta ce mai spune un nebun. Era Mihai Eminescu moştenitorul lui Matei Basarab? Al mosiei? Al României? Al românilor de sub jugul imperiilor vecine? Al moşiei încă în stăpânirea imperialilor din jurul României? Da. El, împreuna cu toţi ceilalti români din mişacrea naţională. De aceea a organizat Carol I nimicirea acestei mişcări, pentru ca ea reprezenta interesele tuturor românilor şi era de facto o forţă politic ce câştiga din ce în ce mai mult teren în sufletele românilor, ceea ce ducea inevitabil la situaţia de a deveni forţa politica numărul unu din Romania. Carol I şi guvernul Brăteanu. Toţi prietenii lui Mihai Eminescu, cei vreo douăzeci de mii de români membri ai Societăţii Carpaţii, erau moştenitorii moşiei. Ei reprezentau interesele majore ale tuturor românilor. Din avântul, din jertfa lor s-a ajuns, după numai 30 de ani, la Unirea moşiei şi a românilor în statul naţional unitar România. In condiţii tot dramatice. Cu mult mai dramatice ca pe vremea lui Eminescu. In condiţii în care tot nationaliştii români au acţionat, nu regele, curgând din tot Ardealul, de neoprit, sptre Alba Iulia, unde au proclamat Unirea cu România. Regele tremura în Bucureşti, să nu intervină , să nu deranjeze pe imperiali, de care îi era frică să nu creadă că Regatul român acţionează pentru unire. De aceea nici nu a lăsat pe oficialii din Regat să meargă la Alba Iulia. A fost trimis doar un sublocotenent, cu ordinul să nu se arate la vedere. Dacă românii ardeleni ar fi aşteptat încurajarea oficialilor din regat, nu s-ar fi împlinit Unirea. Desigur mi se poate aminti că în primua parte a războiului armata româna a pătruns în Ardeal, pentru a-l elibera. Şi a plătit o grea jertfă de sânge. A fost silita sa se retragă, ne reuşind să înfăptuiască Unirea. Dar jertfa ei nu a fost zadarnică. In aceste condiţii dramatice, românii din şcoala lui Eminescu au îndrăznit ceea ce Regele nu mai îndrăznea. S-au mobilizat românii ardeleni. Şi au reuşit. În 1883 au fost loviţi şi ei, după planul bine pus la punct, pentru că şi românii ardeleni faceau parte din Societatea Carpaţii. Au indraznit românii care îşi faceau datoria de conştiinţa faţa de neam, pentru Unire, în Ardeal, în Romania, în Basarabia şi în nordul Bucovinei. Eminescu, adolescent fiind, cutreiera cu trupele de teatru Ardealul. Ce fel de teatru? Mobilizator. Conţinut patriotic. La sfarşit, la căderea cortinei, se cântau numai cântece patriotice. Imperialii vienezi interzic aceste turnee de teatru. Eminescu nu a acţionat singur. S-a format o excepţională reţea de patrioţi-numărul impresionant de memebri ai Societaţii Carpaţii, este o dovada grăitoare. Când s-a pomenit ca reîntregirea unei ţări să se facă, aşa, ca o pomană căzută din cer? Spiritul lui Eminescu a fost şi la Alba Iulia. Este şi acum în Basarabia, în nordul Bucovinei, în Nordul Maramureşului. Un popor care renunţa la dreptate şi adevar traieşte în genunchi, suspus tuturor umilinţelor. Acelaşi curaj ca pe vremea lui Eminescu şi în anii următori. Unii dintre românii ardeleni chiar de pe vremea lui Eminescu au acţionat strălucit şi curajos, pâna la împlinirea Unirii, la 1 Decembrie 1918 şi în continuare, pentru consolidarea ei. Bunii români din vremea lui Eminescu au trăit şi participat la toate aceste evenimente. Să avem în vedere doar anii vieţii lui Eminescu şi, spre exemplu, ai unuia dintre contemporanii lui (Mihai Eminescu, 1850-1889, Ion Slavici, 1848-1927), pentru a cuprinde mai uşor toate aceste vremi. Cu acelaşi spirit de îndrăznelă şi de jertfă ca Eminescu. Altfel spus a învins Eminescu, spiritualitatea unificatoare de ţară, împotriva careia regele folosise terorismul de stat. Cu alte cuvinte regele şi guvernul au desafăşurat o activitate criminală, profound antiromânească. De acest spirit eminescian, românesc, iubitor de neam şi de Dumnezeu, se simte nevoia şi azi. Sigur că regle s-a temut de Eminescu şi de românaşii lui. Răspunsul lui Eminescu este exact, matematic. Regele a ordonat arestarea în forţa a liderilor Societăţii Carpaţii şi a lui Eminescu şi nimicirea acestei mişcări. Zadarnic. În Ardeal, în timpul detenţiei lui Eminescu, se mişcau memorandiştii, pe care nici puşcariile-nici celebrul process din 1894 nu i-a intimidat. Liderul lor, dr. Ioan Raţiu a preferat puşcaria, decat să renunţe la idealuri. Mesajul mobilizator al dr. Ioan Raţiu: Existenţa unui popor nu se discută, ci se afirmă! Şi ceilaţi, toţi răstigniţii români de sub roata suferinţei, dar au răzbit şi avem, pe osemintele şi jertfele lor, fie civili, fie militari ai armatei române, o ţară a noastră, singura din aceasta parte a Europei, cu noi, ca autohtoni pe aceste pământuri de când e om în Europa. De dintotdeauna am fost şi mereu vom fi aici. Cuvintele lui Eminescu , în legatură cu moştenirea şi consecinţele greşelilor politice, sunt edificatoare-extrase din doua articole publicate în 1881 şi 1882: “A fi bun român nu e un merit, nu e o calitate ori un monopol special, ci o datorie pentru orice cetăţean al acestui stat, ba pentru orice locuitor al acestui pământ, care este moştenirea, în exclusivitate şi istorică, a neamului românesc. Acesta este un lucru care se înţelege de la sine”. “Greşalele în politică sunt crime; căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovaţi, se-mpiedică dezvoltarea unei ţări întregi şi se-mpiedică, pentru zeci de ani înainte, viitorul ei”.

În 1893 Alexandru Vlahuţa îşi publica articolul Eminescu bolnav. Tot în acea vreme scrie poezia Eroilor martiri, publicată în Golgota, organ al durerii poporului român, redactat la Bucureşti cu prilejul procesului Memorandului.

Eroilor martiri

Staţi drepţi, sublimi apostoli,

Lăsaţi inchizitorii să-şi facă datoria…

Vedea-veţi scris pe ziduri, cu slove de lumină,

În temniţele voastre: TRĂIASCĂ ROMÂNIA!

Doi avocaţi, dr. Ioan Raţiu şi Titu Maiorescu. Cu tot regretul, trebuie să spunem făra ezitare: nici nu se pot compara. Primul, ca şi Eminescu, în flacăra idealului naţional, celălalt, dimpotrivă.

Regele l-a pus să mă împuşte. Regele se temea ca eu să nu-i iau moştenirea.

-Cine e Poenaru care te-a lovit?

-Un om bogat, care are 48 de moşii, 48 de râuri, 48 de garduri, 48 de case, 48 de sale şi care are 48 de milioane

Lângă acestea a se avea în vedere şi Ştiu 64 de limbi.

Pentru memoria şi cunoştinţele lui Eminescu, răspunsurile la întrebări, de doar câteva câteva rânduri, era uşor de alcătuit, pentru a se constitui într-o ghicitură, într-un joc numai de el ştiut, într-o criptogramă, cu atât mai uşor de constituit cu cât e vorba de o stereotipie numerica. Eminescu avea la îndemâna o redutabilă inteligenţă care l-a ajutat, deşi în captivitate, chiar la marginea vieţii fiind, făra putinţa de a mai avea vreo legatură cu lumea, să ne transmită un ultim mesaj.

E limpede pentru oricine ca e vorba de o ancheta la o tentativă de omor. Este straniu că a fost anchetată doar victima, Mihai Eminescu, nu şi agresorul, Petre Poenaru. Vinovatul era Mihai Eminescu…Şi singurul care va fi pedepsit…Deranjase pe mulţi…Aceştia aveau nevoie de acte acoperitoare, pentru posteritate, prin care să acopere faptul ca au arestat un om perfect sănătos, pe care l-au supus ununi regim de exterminare …

Eminescu arată cu precizie spre adevăraţii asasini, cei care stătea în spatele lui Poenaru. Acesta a fost doar o sărmană unealtă. Răspunsul adevărat este cu ingeniozitate ascuns. Descifrarea lui, peste timp, nu lasă nici o urmă de îndoială: Francmasoneria. Iar omul bogat este ştiut că nu era Petre Poenaru, ci însuşi regele. Iar regele era francmason. Cu alte cuvinte Eminescu a fost asasinat de francmasoneria internaţională şi naţională.

Prin această monstruoasă imixtiune în viaţa poporului roman, masoneria, pentru români, este definitiv compromisă. Dupa trei zile de la interogatoriu, Eminescu se plimba prin grădina spitalului însoţit de un vizitator. Pe la spate, furişându-se, se apropie de Eminescu cu rapiditate un bărbat şi-l loveşte cu violenţă, după ureche, cu cărămida pe care o avea în mâna. Eminescu se prăbuşeşte într-un lac de sânge. A mai apucat a rosti: Asta m-a omorât! Ceea ce înseamnă de data aceasta lovitura e mortală, de data aceasta au reuşit, din lovitura asta mor, asta m-a omorat. Aşa a plecat Mihai Eminescu la cele veşnice.

Pentru tot ce ai făcut pentru noi, Sărut mâna Mihai Eminescu şi binecuvântă poporul român!

Gheorghe Gavrilă Copil

*Eminescu bolnav

(Din”Curentul Eminescu şi o poezie nouă”, Tip. “Lupta”1892)

Acum trei ani-era tot aşa prin Martie-m’am dus într’o zi să văd pe Eminescu la ospiciul din starda Plantelor, unde era de curând internat.

M’a cunoscut şi i-a părut bine când m’a văzut. Îmbrăcat într-un palton lung şi târând în picioare nişte galoşi mari de gumilastică, se primbla prin odaie, cu mâinile la spate. M-a întrebat de prieteni, căinându-i şi vorbind de ei cu milă, ca de nişte oameni pierduţi, sau foarte nenorociţi. Arăta pentru unele lucruri de nimic un interes şi o mirare exagerată. Privirea’i era dusă, obrajii palizi şi căzuţi, glasul tărăgănat şi somnoros. Avea mai mult aerul unui om ostenit din cale-afară. Îmi spuse cu un ton important despre un plan al lui de reorganizare socială, la care se gândeşte demult,-o lucrare colosală, care îl munceşte şi’i dă nopţi de insomnie şi dureri de cap ucigaşe.-Adusei vorba de poezii. Atunci, cu o bucurie de creator copilăreşte arătată, scoase din buzunarul paltonului un petec de hârtie şi aşezându-se pe scaun începu să citească…un şir lung de strofe, de o sonoritate şi de un efect ritmic fermecător. Rostirea lor îl încălzia, şi ochii şi glasul i se înviorau. Pe acel petec de hârtie nu erau scrise decât două vorbe: gloriosul voivod. El improviza. Am ascultat uimit peste două-zeci de strofe sonore, dar lipsite de sens şi de legătură; fiecare vers părea rupt dintr-o poezie frumoasă. Mi-aduc aminte că două vorbe: foc şi aur reveniau mereu, mai în fiecare strofă. N’am putut reţinea decât aceste patru versuri de pe la mijloc, cari au un început de înţeles mistic:

Atâta foc, atâta aur,

S’atătea lucruri sfinte

Peste’ntunericul vieţei

Ai revărsat părinte”

Dar în toată acea armonie de sunete se vedea perfect tehnica maestrului, limba lui aleasă şi muzilcală, care se supunea şi se mlădia mecaniceşte sub ultimele tremurări ale acestui suflet întunecat. Era o neobicinuită frumuseţă de sunete în acea împărechere bizară de cuvinte, din care sburase pentru totdeauna ordinea şi suflarea unui înţeles. Atunci am înţeles adânc sensul înfiorător al cuvântelor lui de-odinioară:

Unde-s şirurile clare din viaţă-mi să le spun?

Ah, organele’s sfărmate şi maestul e nebun!”

Şi când ostenit de acest joc curios de versuri sonore şi pustii, îşi lăsă tăcut privirea’n pământ, figura lui îmbrăcă iarăşi acea expresie de tristeţe vagăumbra acelui apus dureros al conştinţii, care’i dedea în momentul acela înfăţişarea unui zeu învins, părăsit de puteri şi umilit. Eu mă uitam la el, mi se rupea inima de milă, şi nu ştiam ce să-i spun. După câteva minute de tăcere îşi împreună mâinile şi, ridicându-şi aiurit ochii în sus, oftă din adânc şi repetă rar, cu’n glas nespus de sfâşietor: “Of, Doamne, Doamne!…” Era în acest suspin al lui şi în aceste cuvinte sinteza intregei lui vieţi, şi poate, c’o ultimă fulgerare de conştiinţă, a străbătut în clipa aceea lanţul tuturor suferinţelor lui, din copilărie şi până în ceasul în care se afla. M’a podidit plânsul ş’am plecat. De-atunci nu l-am mai putut vedea…

Dar vorbele acelor strofe, particulara tăietură a acelor versuri moarte, mi-au rămas în cap, şi de câte ori citesc câte-o poezie fără înţeles a vreunui tânăr, prea mult influenţat de limba şi formele maestrului, mă’ntreb dacă nu cumva autorul acelui svon de silabe n’a stenografiat vreuna din acele capriţioase improvizaţii ale poetului…

A. VLAHUŢĂ

(Articol preluat din FLACĂRA, anul III, nr. 35-14 iunie 1914)

 Sursa: http://www.noidacii.ro/

Reclame
 1. sca3
  21/01/2013 la 11:16 PM

  Sionistii l-au omorat pe Eminescu.

 2. 28/01/2012 la 7:51 PM

  Foarte frumoase initiativa si blogul !

  EMINESCU INTERZIS – GINDIREA POLITICA

  SPRE EMINESCU – RASPUNS ROMANESC LA AMENINTARILE PREZENTULUI SI LA PROVOCARILE VIITORULUI (ECONOMISTUL MIHAI EMINESCU)

  Pentru a le deschide, daca aveti html-ul dezactivat: cu PASTE asezati link-ul in
  browser si, apoi, apasati ENTER).

  Sint publicate, fiecare, cu CopyFREE (au copierea, traducerea, difuzarea
  neingradite si gratuite).

  • 28/01/2012 la 8:10 PM

   Multumesc de link-uri. Le-am citit si eu la un moment dat si invit pe oricine sa studieze scrierile romanului absolut.

 3. Mos Ioan
  14/12/2011 la 10:27 PM

  Mihail al nostru, al tuturor românilor, a primit moarte muceniceasca. Vesnica lui Pomenire!
  Iar cei care l-au asasinat „petrec” în focul cel nestins…..

  Cuviosul Ghelasie Gheorghe de la Sf.Mânastire Frâsinei a alcatuit un Acatist în cinstea Marelui Mihail Eminescu.

 1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Invitaţie la Ortodoxie

"Teologia ortodoxă nu este rodul unei îndeletniciri abstracte și tihnite, ci fructul neprețuit și binecuvântat al celei mai înalte trude și încordări sufletești." (Părintele Patriarh Teoctist)

%d blogeri au apreciat asta: