Arhiva

Archive for the ‘Sectologie – material despre secte, erezii’ Category

Sectologie – material despre secte, erezii

Invitaţie la Ortodoxie

"Teologia ortodoxă nu este rodul unei îndeletniciri abstracte și tihnite, ci fructul neprețuit și binecuvântat al celei mai înalte trude și încordări sufletești." (Părintele Patriarh Teoctist)